“นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ” ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติรับรางวัล “บุคคลแห่งชาติ ประจำปี 2564”

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ รับโล่ครุฑทอง “บุคคลแห่งชาติ” สาขาผู้บริหารและพัฒนาองค์กรดีเด่นแห่งปี ประจำปี 2564 จาก นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรีในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสที่คณะกรรมการเครือข่ายส่งเสริมสังคมไทยจัดพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ “บุคคลแห่งชาติ” พุทธศักราช 2564 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2564 ณ หอประชุมไปรษณีย์ไทย (ห้องแสตมป์ทอง) ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
ทั้งนี้ คณะกรรมการเครือข่ายส่งเสริมสังคมไทยจัดทำโครงการ “บุคคลแห่งชาติ” เพื่อยกย่อง เชิดชู มอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณแก่ผู้กระทำความดี มีผลงานและสร้างประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ รวมถึงส่งเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคคลผู้เป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งยังร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีคุณธรรม จริยธรรมตลอดจนเป็นแบบอย่างเพื่อปลุกกระแสการสร้างสังคมแห่งความดีอย่างเป็นรูปธรรมนั้นมีมาอย่างต่อเนื่อง

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content