เปิดจองโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนจังหวัดตรัง ระยะ1-2

เปิดจองโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนจังหวัดตรัง ระยะ 1-2 ระหงว่างวันที่ 29 มีนาคม – 8 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ สำนักงานเคหะจังหวัดตรัง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 09 1047 1273 Callcenter 1615

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content