การเคหะแห่งชาติลงพื้นที่ประชุมติดตามงานสำนักงานเคหะจังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 นางชญาทิพญ์ โควินทเศรษฐผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานชุมชน 3 นายสมชาย มณีวรรณรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานชุมชน 3 และนายกฤษดา สมบูรณ์ ผู้อำนวยการกองบริหารภูมิภาคเขต 5 ลงพื้นที่สำนักงานเคหะจังหวัดเชียงราย เพื่อประชุมติดตามงานของสำนักงาน รวมถึงเร่งรัดดำเนินการสัญญาเช่าซื้อครบ 5 ปี สัญญาจะซื้อจะขาย หนี้ทุกประเภท งานซ่อมพร้อมขาย รวมถึงงานอาคารเช่าในพื้นที่งานถมดินโครงการบ้านเคหะสุขประชา จังหวัดเชียงราย (สันทรายหลวง ระยะที่ 1) และเตรียมความพร้อมในการต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่จะลงพื้นที่ในจังหวัดเชียงรายเร็วๆ นี้

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content