การเคหะแห่งชาติลงพื้นที่สำรวจโครงการเคหะชุมชนเชียงใหม่ระยะ 3 (อาคารเช่า)

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2564 นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมาย

เรืออากาศโท ชัยรัตน์ ทองบริบูรณ์ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ

นายสมเจต ประพันธ์บัณฑิต ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ

และผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติ ลงพื้นที่ ณ โครงการเคหะชุมชนเชียงใหม่ ระยะ 3 (อาคารเช่า)

  ทั้งนี้ การลงพื้นที่โครงการดังกล่าวได้พบปัญหาห้องที่เคยเกิดเหตุไฟไหม้ จึงได้ติดตามเร่งรัดให้หน่วยงานทำการซ่อมแซม
  สำหรับโครงการเคหะชุมชนเชียงใหม่ ระยะ 3 เป็นอาคารชุด 5 ชั้น จำนวน 2 อาคาร รวม 324 หน่วยคงเหลือ 40 หน่วย โครงการตั้งอยู่ที่ ถนนมหิดล ตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content