กคช.ลงพื้นที่เชียงราย หาแนวทางในการบริหารอาคารเช่า

กคช. ลงพื้นที่สำรวจโครงการเคหะชุมชนเชียงราย 2 ระยะ 1 ระยะ 2 สัญญาเช่าจัดประโยชน์ (ห้างอภิสแควร์)

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2564 นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมาย เรืออากาศโท ชัยรัตน์ ทองบริบูรณ์ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ นายสมเจต ประพันธ์บัณฑิต

ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติ ลงพื้นที่สำรวจความเป็นอยู่ผู้อยู่อาศัยภายใน โครงการเคหะชุมชนเชียงราย 2 ระยะ 1 ระยะ 2 สัญญาเช่าจัดประโยชน์ (ห้างอภิสแควร์) ซึ่งหลังจากการลงพื้นที่ได้หาแนวทางในการบริหารจัดการอาคารเช่า แนวทางการพัฒนาสภาพแวดล้อมอาคารเพื่อฟื้นฟูโครงการ และยังได้ตรวจการซ่อมระบบบำบัดน้ำเสียของตัวอาคาร

ทั้งนี้โครงการเคหะชุมชนเชียงราย 2 ระยะ 1 ระยะ 2 สัญญาเช่าจัดประโยชน์ (ห้างอภิสแควร์) ประกอบด้วยอาคาร 5 ชั้น 315 หน่วย มีพื้นที่อาคารพลาซ่า ชั้น1และ2

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content