กคช.จัดประชุมกำหนดมาตรฐานใหม่ของอาคารเช่า แผนการลงทะเบียน ค่าบริหารจัดการและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการคืนอาคารเช่าของ กคช.

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 เรืออากาศโท ชัยรัตน์ ทองบริบูรณ์ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมการรับคืน  อาคารเช่า โดยมีนายสมเจต ประพันธ์บัณฑิต ผู้ช่วยผู้ว่าการ  การเคหะแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเข้าร่วม     การประชุม เพื่อกำหนดมาตรฐานใหม่ของอาคารเช่า แผนการลงทะเบียนค่าบริหารจัดการอาคารเช่าและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง                

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content