กคช. ลงพื้นที่สำรวจอาคารเช่าเพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการอาคารเช่า กคช.

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 เรืออากาศโท ชัยรัตน์ ทองบริบูรณ์ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ นายสมเจต ประพันธ์บัณฑิต ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และผู้ปฏิบัติงานร่วมลงพื้นที่สำรวจอาคารเช่า เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการอาคารเช่าของ การเคหะแห่งชาติให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ณ โครงการเคหะชุมชนออเงิน   และโครงการเคหะชุมชนพรพระร่วงประสิทธิ์

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content