กคช. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอาคาร หรือที่ดินพร้อมอาคาร หรืออาคารชุด เพื่อจัดเป็นบ้านพักสวัสดิการแก่พนักงาน

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 นายวิญญา สิงห์อินทร์ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอาคาร หรือที่ดินพร้อมอาคาร หรืออาคารชุด เพื่อจัดเป็นบ้านพักสวัสดิการแก่พนักงาน    การเคหะแห่งชาติ ให้กับพนักงานที่สังกัดฝ่ายบริหารงานชุมชน 1-4 ณ ห้องประชุมฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ 

ทั้งนี้ในที่ประชุมได้มีการพิจารณาบ้านว่างในพื้นที่ชุมชนต่าง ๆ ที่อยู่ในความดูแลของการเคหะแห่งชาติ    อาทิ โครงการเคหะชุมชนพัทยา ระยะ 2 (เทพประสิทธิ์) , บ้านเอื้ออาทรฉะเชิงเทรา (ลาดขวาง) , บ้านเอื้ออาทรจังหวัดชลบุรี (นาจอมเทียน) , โครงการเคหะชุมชนอุบลราชธานี 2 ระยะ 1 เป็นต้น

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content