กคช. ลงพื้นที่โครงการบ้านเอื้ออาทรรามอินทรา (คู้บอน)สำรวจจัดหาสถานที่ในการจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 การเคหะแห่งชาติ ให้การต้อนรับ ดร.นิพัทธ์พนธ์ สุวรรณชนะ ที่ปรึกษากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ลงพื้นที่โครงการบ้านเอื้ออาทรรามอินทรา(คู้บอน) เพื่อสำรวจจัดหาสถานที่ในการจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน และได้มีการพูดคุยกับประธานและกรรมการกลุ่มออมทรัพย์มั่นคงคู้บอน ซึ่งได้ข้อสรุปตกลงขอใช้พื้นที่บางส่วนของห้องทำการของกลุ่มออมทรัพย์มั่นคงคู้บอนในการจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ย โดยประธานกลุ่มออมทรัพย์จะมีหนังสือขอเพิ่มวัตถุประสงค์ในการขอใช้พื้นที่บางส่วนกับ การเคหะแห่งชาติ ต่อไป

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content