กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับโควิด-19 ณ การเคหะแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเชื้อไวรัส โควิด-19 ที่กำลังระบาดอยู่ในณะนี้ ณ การเคหะแห่งชาติ สำนักงานใหญ่

โดยการบรรยายในครั้งนี้มีการ Live สดผ่าน Facebook ฝ่ายสื่อสารองค์กร การเคหะแห่งชาติ และมีการบันทึกเทปเพื่อนำไปเผยแพร่ต่อไป

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content