การเคหะแห่งชาติขอแจ้งปิดการให้บริการสำนักงานใหญ่

การเคหะแห่งชาติขอแจ้งปิดการให้บริการสำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติในวันที่ 14-15 มกราคม 2564เพื่อทำความสะอาดและฆ่าเชื้อภายในบริเวณสำนักงานใหญ่ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถใช้บริการได้ ณ สำนักงานเคหะนครหลวง และสำนักงานเคหะจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ ซึ่งเปิดให้บริการตามปกติ หรือสามารถจองบ้านออนไลน์ได้ทาง http://house.nha.co.th

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content