สคจ.ปทุมธานี สาขา 1 พร้อมเครือข่ายพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในชุมชน

   วันที่   8  มกราคม  2564  สำนักงานเคหะจังหวัดปทุมธานี สาขา 1  และบริษัท ทองทศแมนเนจเม้นท์ จำกัด  ผู้รับจ้างบริหารโครงการ ฯ  ร่วมกับเทศบาลคลองหลวง และนักการเมืองในพื้นที่  ได้ร่วมกันดำเนินการฉีดยาฆ่าเชื้อในโครงการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Covid 19  ในพื้นที่ชุมชน

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content