มาตรการป้องกันเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า ( covid 19 )

วันที่ 8 มกราคม 2564  โครงการเคหะชุมชนห้วยขวาง  สำนักงานเคหะนครหลวง สาขาห้วยขวาง    โดย นายอาทิตย์  เข็มจรูณ  พนักงานจัดการทรัพย์สิน 6 ร่วมกับคณะกรรมการตลาดสดห้วยขวาง ได้ร่วมกันดำเนินการฉีดยาฆ่าเชื้อในบริเวณตลาดสดห้วยขวาง  และพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อป้องกันไม่ให้มีการแพร่ระบาด      เชื้อโควิด19

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content