ประชุมหารือการป้องกันเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า ณ ชุมชนบ้านเอื้ออาทรชลบุรี (เนินพลับหวาน)

วันเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2564 ณ ชุมชนบ้านเอื้ออาทรชลบุรี  (เนินพลับหวาน) นายนิยม เที่ยงธรรม รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ พร้อมประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ประธานชุมชน นายสมชาย  เจริญประสาทกุล พร้อมเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่กองช่างสุขาภิบาล ร่วมกันลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า 19 (COVID-19) พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสอยู่เสมอ กินร้อน ช้อนตนเอง หลีกเลี่ยงไม่อยู่ในสถานที่แออัด หรือชุมชน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 19 (COVID-19) สำหรับมาตรการการป้องกันได้กำหนดแผนดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น ในสถานที่เป้าหมายเป็นสถานที่สาธารณะที่มีประชาชนสัญจรหนาแน่น และชุมชนต่างๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน และภาพลักษณ์ที่ดีให้กับเทศบาลเมืองหนองปรือ ให้กลับมาสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุด ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้ประชาชนต่างชื่นชม และขอบคุณที่ทางเทศบาลเมืองหนองปรือลงพื้นที่พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า 19 (COVID-19) เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการใช้ชีวิตของประชาชน ทำให้ประชาชนรู้สึกปลอดภัยมากยิ่งขึ้น สำหรับประชาชนที่สนใจสามารถมาขอรับน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า 19 (COVID-19) ได้ที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือจุดบริการน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า 19 (COVID-19) ที่ทางเทศบาลเมือง     หนองปรือได้จัดเตรียมไว้ให้ จำนวน 7 จุด ดังต่อไปนี้ ตลาดเขาน้อยซิตี้

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content