การป้องกันเชื้อโรคไวรัสโคโรน่าเปิดจุดคัดกรองป้องกันโรคโควิด-19 บริเวณทางเข้าออกบ้านเอื้ออาทรชลบุรี (เนินพลับหวาน)

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2564 บริเวณทางเข้าออกบ้านเอื้ออาทรชลบุรี (เนินพลับหวาน) นายสมชาย เจริญประสาทกุล ประธานชุมชนเอื้ออาทรเนินพลับหวาน พร้อมคณะกรรมการชุนชนฯและจิตอาสา ได้ร่วมกันเปิดจุดคัดกรองป้องกันโรคโควิด-19 ซึ่งได้  ขออนุญาต นายมาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ     อย่างถูกต้องตามระเบียบราชการ

จากนั้นนายสุรพล ขรึมประเสริฐ ผอ.กองสาธารณะสุข เทศบาลเมืองหนองปรือ ได้มอบเจลล้างมือ 1 แกลลอน แอลกอฮอลล์ 1 แกลลอน เครื่องวัดอุณหภูมิ 1เครื่อง พร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆ อาทิเช่น เต้นท์ แผงกั้นและกรวยยาง      เป็นต้น

นอกจากนี้ นางสาวอภิญญา พรหมวิเชียร ผอ.รพ.สต.               ตาลหมัน ได้เดินทางมาให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และจิตอาสาผู้ปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดคัดกรอง เพื่อความเข้าใจอย่างถูกต้อง สามารถนำไปเผยแพร่ต่อยังประชาชนได้ อีกทั้งสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกวิธี เพื่อความปลอดภัย และไม่เป็นผู้รับเชื้อหรือแพร่เชื้อเสียเองจากจุดตรวจดังกล่าว

โดยจุดตรวจหมู่บ้านเอื้ออาทรเนินพลับหวาน จะตั้งตรวจตั้งแต่วันที่ 9  -​31 ม.ค.นี้ หรือ ตามความเหมาะกับสถานการณ์  ความรุนแรงของโรคระบาดโควิด-19​

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content