ประชุมหารือการป้องกันเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564  ประธานชุมชน พร้อมคณะกรรมการชุมชนบ้านเอื้ออาทรชลบุรี   (เนินพลับหวาน) ได้เข้าพบ ดร.มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ  นายสุรพล ขลึมประเสริฐ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมนายสมศักดิ์ เจ๊ะดามัน  สมาชิกสภาเทศบาล เพื่อหารือในเรื่องการจัดตั้งจุดคัดกรองป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ภายในชุมชน และมาตรการรักษาความปลอดภัยสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่คัดกรองและผู้ที่เกี่ยวข้อง

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content