มาตรการป้องกันเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า ( covid 19 )

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564 อบต.ตะพง มาให้บริการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ  โควิด-19 ภายในบริเวณโครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดระยอง (ตะพง) และโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนฯ จังหวัดระยอง (ตะพง) Pack1

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content