พื้นที่…กำหนดมาตรการเข้ม…สูงสุด ชุมชนน่าอยู่…การเคหะแห่งชาติ

ขอขอบคุณองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่งนิติบุคคลอาคารชุด ทุกแห่งที่ช่วยสนับสนุนภารกิจ ดูแลใส่ใจ พี่น้องประชาชนในพื้นที่ชุมชนของ การเคหะแห่งชาติ

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content