กคช.พม. ตรวจสอบที่ดินแปลงว่างโครงการเคหะชุมชนชลบุรี 2

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 63 นายเอนก พรมเนตร์ เคหะจังหวัดชลบุรี สาขา 1 นายอรรถพล สุขศรี   พ.จัดการฯ 6 เข้าพบนายเกริกชัย พรหมดวง ธนารักษ์พื้นที่จังหวัดชลบุรี เพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสรับตำแหน่งธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี และหารือเรื่องการทำสัญญาเช่าที่ดินของธนารักษ์ กรณีโครงการบ้านเอื้ออาทรสำหรับข้าราชการและลูกจ้างกองทัพเรือสัตหีบ ที่สำนักงานชลบุรี สาขา 1 ตรวจพบรายชื่อสัญญาเช่าซื้อบ้านกับ กคช. ไม่ตรงกับสัญญาเช่าที่ดินของธนารักษ์ โดยได้นัดประชุมหารือแนวทางปฏิบัติร่วมกันอีกครั้งภายในเดือนมกราคม 64 และ สคจ.ชลบุรี สาขา 1 ได้เข้าตรวจสอบที่ดินแปลงว่างโครงการเคหะชุมชนชลบุรี 2 พบมีการบุกรุกปลูกต้นไม้ ได้ชี้แจงและแจ้งให้ทราบว่าที่ดินดังกล่าวเป็นของ กคช. ให้รื้อถอนต้นไม้ออกจากพื้นที่ โดย สคจ. ชลบุรี สาขา1 จะดำเนินการขอจัดสรรงบประมาณทำรั้วและติดตั้งป้ายแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงดังกล่าว เพื่อป้องกันการบุกรุกต่อไปในอนาคต

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content