กคช.พม. มอบของสวัสดีปีใหม่

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 นายศุภวัฒน์  คิดขยัน  พนักงานจัดการทรัพย์สิน ระดับ 6 เป็นผู้แทน นายเทพฤทธิ์  ฤทธิณรงค์  ผู้ช่วยผู้ว่าการ   การเคหะแห่งชาติ มอบของสวัสดีปีใหม่ นางสมพร ศรัณยพจน์  สำนักงานที่ดินจังหวัดธัญญบุรี ที่อำนวยสะดวกในการโอนกรรมสิทธิ์ ช่วงมาตรการ ลดค่าธรรมเนียมการโอน และ จดจำนอง คงเหลือ 0.01 % ซึ่งโครงการของ การเคหะแห่งชาติที่ใช้บริการตั้งแต่ โครงการเอื้ออาทรคลอง 1 ถึง โครงการเอื้ออาทรคลอง 10 ทำให้ยอดโอนกรรมสิทธิ์ เป็นไปตามเป้าหมาย

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content