กคช.พม. นำเครื่องอุปโภคและบริโภค มอบให้ผู้ที่ถูกกักตัวในโครงการเอื้ออาทรคลองสอง

เมื่อวันที่ 30  ธันวาคม  2563 นายทวีพงษ์  วิชัยดิษฐ์  ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบให้     นายเทพฤทธิ์ ฤทธิณรงค์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ นำเครื่องอุปโภคและบริโภค     เช่น ข้าวสาร น้ำมันพืช ปลากระป๋อง นม มาม่า ไข่ไก่ กระดาษกระชำระ และ น้ำดืม เป็นต้น   เพื่อมอบให้ผู้ที่ถูกกักตัวจำนวน 8 คน ในโครงการเอื้ออาทรคลองสอง เนื่องจากมีผู้ป่วยไวรัส   โควิด – 19 ขณะนี้ได้รักษาอยู่โรงพยาบาลคลองหลวง  ทั้งนี้ได้มอบผ่านประธานชุมชนเอื้ออาทรฯ โดนมี อสม. พื้นที่ร่วมรับมอบ และส่งต่อ   ให้ผู้ที่ถูกกัก เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ตามนโยบายกระทรวง พม.ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ต่อไป

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content