กคช.พม. เข้าร่วมเป็นสักขีพยานการนับคะแนนกรรมการ ฝ่ายนายจ้างในคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์

 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เรืออากาศโท ชัยรัตน์ ทองบริบูรณ์ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ได้รับเชิญจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เข้าร่วมเป็นสักขีพยานการนับคะแนนกรรมการฝ่ายนายจ้างในคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ณ ห้องประชุม ศ. นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5 กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน เขตดินแดง กรุงเทพฯ

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content