การเคหะแห่งชาติประกาศหยุดปีใหม่

การเคหะแห่งชาติขอแจ้งเรื่องการหยุดปีใหม่

ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ถึง 3 มกราคม 2564

ระบบการขาย 1 – 4 ศูนย์นวัฒกรรม (ห้วยขวาง)

รวมถึงระบบ Call Center

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content