กคช.พม. จัดกิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning ในการป้องกันและควบคุมการแพร่เชื้อไวรัสโคโรน่า

โครงการอาคารเช่าเหมามาตรฐานรองอ้อมน้อย จัดกิจกรรมทำความสะอาด​ Big​ Cleaning​ Day  ในการป้องกัน​และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า​ 2019​ ( COVID-19 ) สำนักงานเคหะจังหวัดสมุทรสาคร สาขา 2 ร่วมกับบริษัท เมืองแสนสุข จำกัด ผู้เช่าเหมาโครงการ ประสานและได้รับ    ความอนุเคราะห์จาก เทศบาลอ้อมน้อย ส่งรถน้ำผสมน้ำยาฆ่าเชื้อ ฉีดล้างทำความสะอาดพื้นที่ในโครงการ และนอกจากนี้ได้ดำเนินการล้างทำความสะอาดอาคารพักอาศัย ประชาสัมพันธ์ข่าวสารสถานการณ์โควิดและวิธีการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ทางไลน์ และบอร์ดประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งข่าวสารให้ผู้อยู่อาศัยได้รับทราบ   คัดกรอง ผู้พักอาศัยชาวพม่า ตรวจวัดอุณหภูมิและพาสปอร์ต ให้ตรงกับที่ยื่นตอนทำสัญญาเช่า และใน   วันนี้  26 ธันวาคม 2563 จังหวัดสมุทรสาครเข้ามาตรวจสอบมาตรการรับมือสถานการณ์   โควิด-19 ซึ่งทาง บริษัทฯ ได้รายงานถึงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ซึ่งได้รับคำชมเชยว่าได้ดูแลโครงการเรียบร้อย

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content