กคช.พม.สาธารณสุข สำนักงานเขตสะพานสูง ลงพื้นที่ตลาดหัวหมาก เพื่อตรวจสอบแหล่งที่มาของอาหารทะเล และวัตถุดิบที่นำมาขาย

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 สำนักงานเคหะนครหลวง สาขาหัวหมาก ร่วมกับ                        กองสาธารณสุข สำนักงานเขตสะพานสูง ลงพื้นที่ตลาดหัวหมาก เพื่อตรวจสอบแหล่งที่มาของอาหารทะเล และวัตถุดิบที่นำมาขาย พร้อมรณรงค์ผู้ค้าและผู้ใช้บริการร่วมสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ใช้บริการภายในตลาดหัวหมาก โดยมี บ.จัดการทรัพย์สินและชุมชน ร่วมด้วย  ทั้งนี้ ทาง สนง.เขตสะพานสูงได้มอบแบบฟอร์มสำรวจแผงผู้ค้าทุกราย เพื่อนำข้อมูลส่งต่อเพื่อพิจารณาเชิงป้องกันโควิด -19 ต่อไป

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content