กคช.พม. นิติบุคคลอาคารชุดบ้านเอื้ออาทรเศรษฐกิจ 3 ตั้งจุดบริการแจกหน้ากาก

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 นิติบุคคลอาคารชุดบ้านเอื้ออาทรเศรษฐกิจ 3 โดยคณะกรรมการ ประชาชนจิตอาสา ตั้งจุดบริการแจกหน้ากากอนามั   จำนวน 2,000 ชิ้น และเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 1,300 ชิ้น ให้กับผู้อยู่อาศัย ในชุมชนโครงการบ้านเอื้ออาทรเศรษฐกิจ 3 ที่ได้รับบริจาคจากสภากาชาดไทย ผ่านสมาคมพราว จังหวัดสมุทรสาคร

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content