กคช.จับมือ เครดิตบูโร ยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจเครดิตบูโรลูกค้า

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และ นาย สุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่เครดิตบูโร ร่วมลงนามใน บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการขอตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโรของผู้เข้าร่วมโครงการขอสินเชื่อเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย โดยมีผู้บริหารระดับสูงของทั้ง2หน่วยงาน ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องวัทญูญู ณ ถลาง สำนักงานใหญ่การเคหะแห่งชาติ

สำหรับการลงนามในบันทึกครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อยกเว้นค้าธรรมเนียมการตรวจเครดิตบูโรให้แก่ผู้เช่าซื้อที่เข้าร่วมโครงการ สินเชื่อเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยและยื่นคำขอในการตรวจเครดิตบูโรก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งจะเป็นการช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้ผู้มีรายได้น้อยที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งสินเชื่อเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองจากสถาบันการเงินในกลไกปกติได้

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content