กคช.พม. ร่วมประชุมหารือกับ กปภ. เพื่อหาแนวทางการจัดเก็บอัตราค่าน้ำประปาในโครงการบ้านเอื้ออาทรภูเก็ต

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติ เข้าร่วมหารือแนวทางการจัดเก็บอัตราค่าน้ำประปาในโครงการบ้านเอื้ออาทรจังหวัดภูเก็ตที่มีอัตราสูงขึ้น โดยมี นายวิญญา สิงห์อินทร์ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ นายเทพฤทธิ์ ฤทธิ์ณรงค์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมประชุมกับ นายบำรุงศักดิ์ ฉิ่งวังตะกอ รองผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค พร้อมคณะ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 เพื่อ ณ ห้องประชุม 2206 สำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค

การประชุมหารือดังกล่าวสืบเนื่องมาจากที่ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้อยู่อาศัยในชุมชนบ้านเอื้ออาทรภูเก็ต (ถลาง) เพื่อรับฟังปัญหาสำคัญของชุมชน ได้แก่ ราคาน้ำประปาราคาสูงขึ้นจากเดิมที่มีราคา 10 กว่าบาท/ลบ.ม. ขึ้นราคาเป็น 30 กว่าบาท/ลบ.ม. จึงได้มอบหมายให้การเคหะแห่งชาติร่วมกันกับการประปาส่วนภูมิภาคหาแนวทางการแก้ไขเพื่อช่วยเหลือผู้อยู่อาศัยในชุมชนต่อไป

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content