กคช. พม. ร่วมงานแถลงข่าว “งานพรปีใหม่ 2564 จากใจกระทรวง พม.”

กคช. พม. ร่วมงานแถลงข่าว “งานพรปีใหม่ 2564 จากใจกระทรวง พม.”

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดงานแถลงข่าว “งานพรปีใหม่ 2564 จากใจกระทรวง พม.” เพื่อเปิดตัวของขวัญปีใหม่ 2564 ที่จะมอบความสุขให้กับกลุ่มเป้าหมาย ตั้งแต่เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้มีรายได้น้อย ผู้ยากไร้ และผู้ประสบปัญหาทางสังคม โดยมี นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานการแถลงข่าว พร้อมด้วย นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัด เข้าร่วม ณ ห้องประชุม ชั้น 2 กระทรวง พม. สะพานขาว กรุงเทพฯ

สำหรับของขวัญปีใหม่ 2564 จากใจกระทรวง พม. ในส่วนของการเคหะแห่งชาติ ได้แก่ “บ้านเคหะสุขประชา” และการปรับปรุง/ซ่อมแซมบ้าน สำหรับกลุ่มเปราะบาง จำนวน 25,064 หลัง ซึ่งการเคหะแห่งชาติจะดำเนินการภายใต้โครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุซึ่งเป็นผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ (บ้านสบายเพื่อยายตา) จำนวน 64 หลัง

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content