นิทรรศการ “ความสุขที่พ่อให้”

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานเปิดนิทรรศการ “ความสุขที่พ่อให้” เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 โดยมี ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน      การเคหะแห่งชาติ เข้าร่วมในพิธีเปิดดังกล่าว เพื่อเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่มีต่อ     พสกนิกรชาวไทยตลอดมา ณ บริเวณห้องโถงนิทรรศการ ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content