สำนักงานเคหะจังหวัดชลบุรีร่วมกับคณะกรรมการชุมชนและผู้อยู่อาศัย จัดกิจกรรม Big Clean Dayพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดชลบุรี (เนินพลับหวาน)

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content