ถาม-ตอบ

รายการคำถาม

 • ระดา
  2022-06-20 14:30:29
  avatar
  ต้องการยื่นกู้ซื้อบ้านเอื้ออาทรบางใหญ่ซิตี้ต้องทำยังไงคะ
  เจ้าหน้าที่
  avatar
  ในเบื้องต้นให้ลูกค้าติดต่อที่สำนักงานเคหะจังหวัดนนทบุรี สาขา 2 หมายเลขโทรศัพท์  0 2157 5525 - 6 เพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดของลูกค้า และชี้แจงขั้นตอนการดำเนินการต่อไปค่ะ

  เอกสารประกอบการยื่นขอสินเชื่อ

  สำเนาสัญญาจะซื้อจะขายโครงการ
  สำเนาใบเสร็จรับเงินมัดจำการจอง
  สำเนาบัตรประชาชน/ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจของผู้กู้
  สำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้ (ถ่ายทุกหน้าที่มีชื่อจนถึงหน้าว่าง)
  หนังสือรับรองรายได้ (ตัวจริง)
  สลิปเงินเดือนฉบับจริง ย้อนหลัง 3 เดือน
  กรณีประกอบอาชีพอิสระ

  - ถ่ายรูปสถานที่ประกอบกิจการขณะผู้กู้ทำงาน

  - สำเนาทะเบียนการค้า (ถ้ามี)

  ใบหย่า/ใบมรณะบัตร (ถ้ามี)
  ใบเปลี่ยน ชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

 • ณัชอภิภา ภูแช่มโชติ
  2022-06-20 14:21:53
  avatar
  ถ้ายื่นเรื่องกู้ตรงกับทางโครงการเอื้ออาทร อยากทราบว่านานมั้ยคะ กว่าจะอนุมัติ
  เจ้าหน้าที่
  avatar
  ระยะเวลาการพิจารณาขึ้นอยู่ตามหลักเกณฑ์และความครบถ้วนของเอกสาร ซึ่งการพิจารณาจะใช้เวลาประมาณ 45 - 90 วันค่ะ

 • จิรารัตน์
  2022-06-20 09:58:24
  avatar
  กรณียื่นกู้ธนาคารไม่ผ่านเพราะติดเครดิตบูโรจะสามารถทำเรื่องผ่อนกับทางเคหะโดยตรงได้มั้ยคะ
  เจ้าหน้าที่
  avatar
  ในกรณีที่ลูกค้าที่ไม่ผ่านการขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน ลูกค้าสามารถตรวจสอบกับงาน Call Center 1615 ได้ว่าโครงการที่ลูกค้าสนใจสามารถทำเช่าซื้อกับการเคหะฯ ได้หรือไม่ ซึ่งนอกจากเช่าซื้อโดยตรงแล้วยังมีโครงการเช่าเพื่อซื้อ (Rent to buy) สำหรับผู้มีรายได้น้อยที่ยังไม่พร้อมซื้อที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง สามารถเปลี่ยนรูปแบบจากการซื้อเป็นการเช่า โดยมีกรอบระยะเวลาการเช่า 3 ปี และให้ต่อสัญญาคราวละ 1 ปี เมื่อลูกค้าแจ้งความประสงค์ซื้อภายใน 3 ปีแรก การเคหะฯ จะโอนค่าเช่าบางส่วนไปเป็นเงินจองค่ะ (เฉพาะโครงการที่เข้าร่วม)

 • นภัสสรต์ พลทอง
  2022-06-20 09:44:01
  avatar
  การของบนพื้นที่ส่วนกลาง เช่น ราวตากผ้า ชั้นวางรองเท้า ร้องเรียนไปทางนิติฯแล้ว ทางนิติฯแจ้งว่าทำได้แค่ออกหนังสือแจ้งเตือน ถ้าเขาไม่ย้ายออกก็ทำอะไรไม่ได้ (เป็นผู้เช่าไม่เจ้าของห้องพักอาศัย) ทางเราสามารถทำยังไงได้บ้างคะ
  เจ้าหน้าที่
  avatar
  การเคหะแห่งชาติ ขออภัยสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและขอบคุณที่แจ้งข้อมูลเข้ามาค่ะ ในเบื้องต้นขอประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ตรวจสอบของเท็จจริง ทั้งนี้ขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อความสะดวกในการติดตาม โดยลูกค้าสามารถส่งข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง prnha@nha.co.th ค่ะ

 • ชนัฏดา รัตนพงษ์
  2022-06-16 13:26:02
  avatar
  ทำเรื่องเช่าซื้ออาคารชุดไว้กับโครงการ หากไม่ได้รับการอนุมัติจะมีหนังสือแจ้งหรือไม่
  เจ้าหน้าที่
  avatar
  มีค่ะ ในการแจ้งผลการอนุมัติ การเคหะแห่งชาติ จะมีการแจ้งในช่องทางที่ลูกค้าได้ให้ข้อมูลการติดต่อไว้ค่ะ

สอบถามข้อมูล

Compare listings

เปรียบเทียบ