คำถามที่พบบ่อย

1. ต้องเป็นประชาชนทั่วไป/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ และนักศึกษา
2. ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย
3. ต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะทางกฎหมาย
4. ต้องเป็นผู้มีรายได้
5. เป็นนิติบุคคลที่เช่าเพื่อเป็นสวัสดิการแก่พนักงาน
ให้สิทธิเช่า 1 คน ต่อ 1 ห้อง/สัญญา
ลูกค้าต้องแจ้งขอยกเลิกสัญญาเดิมกับผู้เช่าเหมา พร้อมขอคืนเงินประกันการเช่า จากผู้เช่าเหมา

โครงการนวมินทร์, ออเงิน, แหลมฉบัง, ร้อยเอ็ด, กาฬสินธุ์, อุบลราชธานี, ยโสธร

 1.  กรณีเป็นคู่สัญญากับผู้เช่าเหมาเดิม
  1. ไม่เก็บเงินค่าประกันการเช่า
  2. ปลอดค่าเช่าเดือนเมษายน 2564
  3. ลดค่าเช่าตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2564 – ธันวาคม 2564 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของการเคหะแห่งชาติ
  4. ลุ้นกิจกรรมจับฉลากอยู่ฟรี 1 เดือน โดยจับฉลากจากเลขท้ายใบเสร็จรับเงิน 2 ตัว ทุกวันที่ 16 ของเดือน (ตามผลฉลากกินแบ่งรัฐบาล) เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2564 – ธันวาคม 2564 ) โดย ผู้ที่ได้สิทธิ กคช. จะจัดส่ง SMS ถึงผู้เช่าภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน
 2. กรณีเป็นผู้เช่ารายใหม่
  1. เก็บเงินค่าประกันการเช่า 2 เดือน ของอัตราค่าเช่ารายเดือน
  2. ปลอดค่าเช่าเดือนเมษายน 2564
  3. ลดค่าเช่าตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2564 – ธันวาคม 2564 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของการเคหะแห่งชาติ
  4. ลุ้นกิจกรรมจับฉลากอยู่ฟรี 1 เดือน โดยจับฉลากจากเลขท้ายใบเสร็จรับเงิน 2 ตัว ทุกวันที่ 16 ของเดือน (ตามผลฉลากกินแบ่งรัฐบาล) เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2564 – ธันวาคม 2564 ) โดย ผู้ที่ได้สิทธิ กคช. จะจัดส่ง SMS ถึงผู้เช่าภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน

 

โครงการสมุทรปราการ 1, แพรกษา 2, บางปู 3, เพชรเกษม 91, บางพลี E9/1-2, สมุทรสาคร(นาดี และท่าจีน)

 1.  กรณีเป็นคู่สัญญากับผู้เช่าเหมาเดิม
  1. ไม่เก็บเงินค่าประกันการเช่า
  2. ปลอดค่าเช่าเดือนกรกฎาคม 2564
  3. ลดค่าเช่าตั้งแต่เดือน สิงหาคม 2564 – ธันวาคม 2564 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของการเคหะแห่งชาติ
  4. ลุ้นกิจกรรมจับฉลากอยู่ฟรี 1 เดือน โดยจับฉลากจากเลขท้ายใบเสร็จรับเงิน 2 ตัว ทุกวันที่ 16 ของเดือน (ตามผลฉลากกินแบ่งรัฐบาล) เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2564 – ธันวาคม 2564 ) โดย ผู้ที่ได้สิทธิ กคช. จะจัดส่ง SMS ถึงผู้เช่าภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน
 2. กรณีเป็นผู้เช่ารายใหม่
  1. เก็บเงินค่าประกันการเช่า 1 เดือน ของอัตราค่าเช่ารายเดือน
  2. ปลอดค่าเช่าเดือนกรกฎาคม 2564
  3. ลดค่าเช่าตั้งแต่เดือน สิงหาคม 2564 – ธันวาคม 2564 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของการเคหะแห่งชาติ
  4. ลุ้นกิจกรรมจับฉลากอยู่ฟรี 1 เดือน โดยจับฉลากจากเลขท้ายใบเสร็จรับเงิน 2 ตัว ทุกวันที่ 16 ของเดือน (ตามผลฉลากกินแบ่งรัฐบาล) เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2564 – ธันวาคม 2564 ) โดย ผู้ที่ได้สิทธิ กคช. จะจัดส่ง SMS ถึงผู้เช่าภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content