ความคืบหน้าโครงการ

อัพเดท ณ เดือนพฤษภาคม 2565
โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน

ชลบุรี (ห้วยกะปิ) ส่วนที่ 1-2

80%

โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน

จันทบุรี By NHA

80%

โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน

เพชรบุรี (โพธิ์ไร่หวาน)

80%

โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน

ภูเก็ต (เทพกระษัตรี) ส่วนที่ 1

80%

โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน

สุราษฏร์ธานี (พุนพิน 1) ระยะที่ 1 ส่วนที่ 1/2

80%

โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน

มิตรไมตรี ระยะที่ 1 ส่วนที่ 2

50%

โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน

สมุทรปราการ (บางพลี ทาวน์โฮม 3)

50%

โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน

ชลบุรี (ห้วยกะปิ) ส่วนที่ 3

50%

โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน

บุรีรัมย์ 1 ส่วนที่ 2

50%

โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน

ชุมพร ส่วนที่ 1

50%

โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน

สุราษฏร์ธาธี (พุนพิน 1) ระยะที่ 1 ส่วนที่ 1/1

50%

โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน

ภูเก็ต 2 (ป่าครองชีพ) ส่วนที่ 1-3

50%

THE NHA CONDO ประชานิเวศน์ 3 (ส่วนที่ 1-2)

20%

โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน

นนทบุรี (บางใหญ่วัดพระเงิน) ส่วนที่ 1

20%

โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน

สุพรรณบุรี (อู่ยา 1) ส่วนที่ 1

20%

โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน

ลพบุรี (ลำนารายณ์) เฟส 2 ส่วนที่ 1-2

20%

โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน

นนทบุรี (บางใหญ่วัดพระเงิน) ส่วนที่ 2

10%

โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน

กำแพงเพชร (อ.เมือง) เฟส 2

10%

โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน

รัมย์ นิวโฮม By NHA

10%

โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน

อุดรธานี (สามพร้าว) ระยะ 1 ส่วนที่ 2

10%

โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน

ชุมพร ส่วนที่ 2

10%

โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน

ภูเก็ต (เทพกระษัตรี) ส่วนที่ 2-3

50%

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content