โปรโมชั่นจัดหนักจอง เพียง99บาท

โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนจังหวัด ตรัง เอาใจลูกค้าช่วงวิกฤต โควิด-19 เปิดจองเพียง 99 บาท ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 มิถุนายน...

การเคหะแห่งชาติ ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้ากลุ่มใหม่ หลังเศรษฐกิจหดตัวจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เปิดเผยว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติ...

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับโควิด-19 ณ การเคหะแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเชื้อไวรัส โควิด-19 ที่กำลังระบาดอยู่ในณะนี้ ณ...

การเคหะแห่งชาติขอแจ้งปิดการให้บริการสำนักงานใหญ่

การเคหะแห่งชาติขอแจ้งปิดการให้บริการสำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติในวันที่ 14-15 มกราคม...

เปรียบเทียบรายชื่อ

เปรียบเทียบ