แถลงทิศทางนโยบายขององค์กรโดยผู้บริหารสูงสุด

รายการชวนผู้ว่าฯมาเล่า ตอนที่ 1
ประชาชนจะได้ประโยชน์อะไรบ้าง เมื่อการเคหะแห่งชาติกลับเข้ามาดูแลพี่น้องประชาชน ที่พักอาศัยในอาคารเช่าเหมา
รายการชวนผู้ว่าฯมาเล่า ตอนที่ 2
แนวทางการขอรับคืนอาคารเช่าของการเคหะแห่งชาติ

รายการชวนผู้ว่าฯมาเล่า ตอนที่ 3 การดูแลประชาชนและลูกบ้านของการเคหะแห่งชาติ ในช่วงโรคระบาดโควิด-19

รายการชวนผู้ว่าฯมาเล่า ตอนที่ 4 การแถลงผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2564

Compare listings

เปรียบเทียบ