ข่าวประชาสัมพันธ์

การเคหะแห่งชาติขานรับนโยบายรัฐบาลและกระทรวง พม. เร่งจัดตั้งศูนย์พักพิงสำหรับผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในชุมชนการเคหะแห่งชาติ โดยแยกกลุ่มผู้ป่วยสีเขียวออกจากครอบครัวเข้ามาดูแล พร้อมบูรณาการร่วมกับชุมชนสาธารณสุขในพื้นที่ และเครือข่ายภาครัฐ-เอกชน ถ้ารักษาหายกลับคืนสู่บ้าน หากอาการมากขึ้นส่งต่อโรงพยาบาลเครือข่าย

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว

รายละเอียด

พม.โดยการเคหะแห่งชาติมอบถุงยังชีพและให้กำลังใจครอบครัวของผู้เสียชีวิตที่กระโดดตึกในโครงการบ้านเอื้ออาทรกระทุ่มแบน 2 (สวนหลวง) จ.สมุทรสาคร สาเหตุเกิดจากความระแวงว่าติดเชื้อไวรัส COVID – 19

กรณีรายการข่าวเที่ยงอัมริ

รายละเอียด

กระทรวง พม. โดยการเคหะแห่งชาติร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรีแจกข้าวกล่องและถุงยังชีพให้กับผู้ติดเชื้อไวรัส COVID – 19 และกลุ่มเปราะบางในชุมชนบ้านเอื้ออาทรเทพารักษ์ 3 รวมทั้งให้กำลังใจ อสม.และทีมงานที่ประจำศูนย์พักพิงรองรับผู้ติดเชื้อไวรัสดังกล่าวในชุมชน

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 25

รายละเอียด

กคช. สานฝันคนอยากมีบ้าน ขยายมาตรการช่วยเหลือลดภาระค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัยให้กับลูกค้าใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 ก.ย. 64

กระทรวงการพัฒนาสังคมและคว

รายละเอียด

เปรียบเทียบรายชื่อ

เปรียบเทียบ