การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต​

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

Icon
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของการเคหะแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564
Icon
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของการเคหะแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564
Icon
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของการเคหะแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565
Icon
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของการเคหะแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565
Icon
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของการเคหะแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566
Icon
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของการเคหะแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566
Icon
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน การเคหะแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content