บ้านเคหะสุขประชา

การพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยนำร่องสำหรับผู้มีรายได้น้อย พร้อมดำเนินการเศรษฐกิจชุมชนในลักษณะคู่ขนาน

Skip to content