logo-nha-color@2x-1

เอกสารการทำสัญญาสุขประชา

เอกสารที่ใช้ในการทำสัญญา

วันที่นัดหมาย

บ้านเคหะสุขประชา (ร่มเกล้า)

แบบ X16  ธันวาคม 2565รอบเช้า   09.00 – 09.30 น.
แบบ A17  ธันวาคม 2565รอบเช้า   09.00 – 09.30 น.
รอบบ่าย   13.00 – 13.30 น.
แบบ B18  ธันวาคม 2565รอบเช้า   09.00 – 09.30 น.
รอบบ่าย   13.00 – 13.30 น.
แบบ C19  ธันวาคม 2565รอบเช้า   09.00 – 09.30 น.
รอบบ่าย   13.00 – 13.30 น.

 

บ้านเคหะสุขประชา (ฉลองกรุง)

แบบ X22  ธันวาคม 2565รอบเช้า   09.00 – 09.30 น.
แบบ A23  ธันวาคม 2565รอบเช้า   09.00 – 09.30 น.
รอบบ่าย   13.00 – 13.30 น.
แบบ B24  ธันวาคม 2565รอบเช้า   09.00 – 09.30 น.
รอบบ่าย   13.00 – 13.30 น.
แบบ C25  ธันวาคม 2565รอบเช้า   09.00 – 09.30 น.
รอบบ่าย   13.00 – 13.30 น.

ที่ตั้งโครงการในการทำสัญญา

บ้านเคหะสุขประชา (ร่มเกล้า)

  • ถ.ร่มเกล้า แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กทม. 

 

บ้านเคหะสุขประชา (ฉลองกรุง)

  • ถ.ร่วมพัฒนา 6 แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กทม.

 

หมายเหตุ1. เปิดลงทะเบียนและรับบัตรคิวตามช่วงเวลาที่ได้กำหนดในแต่ละรอบ
 2. กรณีที่ท่านไม่มาในช่วงเวลาที่กำหนด ลำดับคิวของท่านจะถูกเลื่อนออกไปท้ายสุดของวันนั้นๆ
 3. ผู้รับบัตรคิวต้องเป็นผู้ได้สิทธิ์ หรือผู้รับบมอบอำนาจในการทำสัญญาเท่านั้น
Skip to content