logo-nha-color@2x-1

เอกสารที่ใช้ในการทำสัญญา

เงื่อนไขการเช่า

เอกสารที่ใช้ในการทำสัญญาอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย

ที่ตั้งโครงการในการทำสัญญาอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย

อาคารเช่า จังหวัดมหาสารคาม

  • ถนนนครสวรรค์ (ทางหลวง 208) ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม ห่างจากถนนนครสวรรค์ประมาณ 100 เมตร

 

อาคารเช่า จังหวัดอุบลราชธานี

  • ถนนชยางกูร ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี ห่างจาก ถนนชยางกูร (ทางหลวงหมายเลข 121) ประมาณ 100 เมตร

 

อาคารเช่า จังหวัดสุรินทร์(สลักได)

  • ถนน สุรินทร์ – ศีขรภูมิ (ทางหลวงหมายเลข 226 ) ต.สลักได อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์

 

อาคารเช่า จังหวัดกาญจนบุรี

  • ถนนแสงชูโต ต. ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี เข้าออกได้ทั้ง ถนนแสงชูโต และ ถนนพัฒนาการ ห่างจาก ถนนไปรษณีย์ ประมาณ 1.5 กิโลเมตร เข้าซอยข้างเรือนจำจังหวัด

 

อาคารเช่า จังหวัดสมุทรสาคร

  • ถนนเทศบาล 3 ต.ตลาดกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ห่างจาก ถนนเทศบาล 1 ประมาณ 400 เมตร

Skip to content