• FONT SIZE :
  • A-
  • A+
  • FOR BLINDNESS :
  • C
  • C
  • C

รายละเอียดแบบบ้าน

แบบบ้าน TINY HOUSE

บ้านผู้สุงอายุที่ไม่ใช่บ้านผู้สูงอายุ ความเป็น "ผู้สูงอายุ" คงเป็นเพียงแค่ตัวเลขที่เกิดขึ้นเพราะความเลื่อมล้ำของช่วงอายุวัย และร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปเท่านั้น ดังนั้นจากที่กล่าวมาที่ว่าอายุเป็นเพียงตัวเลข จะเห็นได้จากหังก์ชั่นของการออกแบบพื้นที่ใช้งานภายในบ้านและพื้นที่โดยรอบตัวบ้าน มีความเป็นโมเดิร์น ทันสมัย เป็นธรรมชาติที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง ไม่ใช่การออกแบบให้เป็นบ้านที่มองแล้วทำให้รู้สึกเหมือนบ้านผู้สูงอายุหรือคนชรา แต่คือบ้านที่ตอบดจทย์ประโยชน์การใช้งานที่เหมาะสมกับผู้สูงวัย และกลมกลืนที่สามารถเข้ากับทุกช่วงวัยได้อย่างลงตัว คือสมาชิกที่ทุกคนภายในบ้านอยู่ร่วมกันแล้วไม่รู้สึกถึงความแตกต่าง จึงทำให้ความอบอุ่น ความรักยังคงมีเกิดและเติมเต็มให้แก่กันและกันได้เสมอ

ส่วนประกอบของบ้าน

ขนาดตัวบ้าน : 100 ตารางเมตร
จำนวนชั้น : 1 ชั้น
ห้องเอนกประสงค์ : 1 ห้อง
ห้องนอน : 2 ห้อง
ห้องครัว : 1 ห้อง
ห้องน้ำ : 2 ห้อง
จอดรถ : 1 คัน

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

ภาพรายละเอียด

* การเคหะแห่งชาติขอสงวนสิทธิ์ห้ามนำไปใช้เพื่อการค้า
** การเคหะแห่งชาติมีการปรับแบบบางส่วนเพื่อให้เหมาะสมกับรูปแบบและการก่อสร้าง
หน้าหลัก

ความเป็นมาของโครงการ

ติดต่อเรา


 

CALL CENTER 1615

National Housing Authority
905 Nawamin Road, Klongchan, Bangkapi, Bangkok 10240

Email : prnha@nha.co.th
Tel : 0-2351-7777
Fax : 0-2351-7778

Scroll to Top