• ขนาดตัวอักษร :
  • A-
  • A+
  • สำหรับผู้ตาบอดสี :
  • C
  • C
  • C

โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย
โครงการศรีสะเกษ (โพนข่า) ระยะ 1


โครงการศรีสะเกษ (โพนข่า A1) 


โครงการ : ศรีสะเกษ (โพนข่า A1) 
ที่ตั้งโครงการ : ต.โพนข่า อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
ประเภท : บ้านเดี่ยว 2 ชั้น A1
รายละเอียด : ตารางวาละ 12,000 บาท ค่าทำเลพิเศษ แปลงมุมติดถนน,ติดสวน หน่วยละ 20,000 บาท ติดถนนสายหลัก 20,000 บาท (ห้องเลขที่ 5,6, 15)
ขนาดพื้นที่ : 31.5 ตร.ว.

ราคาเริ่มต้นที่ 980,000 บาท

โครงการศรีสะเกษ (โพนข่า A2) 


โครงการ : ศรีสะเกษ (โพนข่า A2) 
ที่ตั้งโครงการ : ต.โพนข่า อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
ประเภท : บ้านเดี่ยว 2 ชั้น A2
รายละเอียด : ตารางวาละ 12,000 บาท ค่าทำเลพิเศษ แปลงมุมติดถนน,ติดสวน หน่วยละ 20,000 บาท ติดถนนสายหลัก 20,000 บาท (ห้องเลขที่ 5,6, 15)
พื้นที่ใช้สอย : 31.5 ตร.ว.

ราคาเริ่มต้นที่ 1,010,000 บาท

โครงการศรีสะเกษ (โพนข่า A3) 


โครงการ : ศรีสะเกษ (โพนข่า A3) 
ที่ตั้งโครงการ : ต.โพนข่า อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
ประเภท : บ้านเดี่ยว 2 ชั้น A3
รายละเอียด : แปลงมาตรฐาน ตารางวาละ 9,300 บาท ทำเลพิเศษ แปลงมุม,ติดถนน หน่วยละ 10,000  บาท
พื้นที่ใช้สอย : 21 ตร.ว.

ราคาเริ่มต้นที่ 590,000 บาท

โครงการศรีสะเกษ (โพนข่า C1) 


โครงการ : ศรีสะเกษ (โพนข่า C1) 
ที่ตั้งโครงการ : ต.โพนข่า อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
ประเภท : บ้านเดี่ยว 2 ชั้น C1
รายละเอียด : ตารางวาละ 12,000 บาท ค่าทำเลพิเศษ แปลงมุมติดถนน,ติดสวน หน่วยละ 20,000 บาท ติดถนนสายหลัก 20,000 บาท (ห้องเลขที่ 5,6, 15)
พื้นที่ใช้สอย : 42 ตร.ว.

ราคาเริ่มต้นที่ 1,530,000 บาท

แปลนบ้าน

รูปภาพโครงการ

* การเคหะแห่งชาติขอสงวนสิทธิ์ในเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
CALL CENTER 1615

การเคหะแห่งชาติ
905 ถ. นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

Email : prnha@nha.co.th
โทรศัพท์ : 0-2351-7777
โทรสาร : 0-2351-7778

Scroll to Top