• ขนาดตัวอักษร :
  • A-
  • A+
  • สำหรับผู้ตาบอดสี :
  • C
  • C
  • C

โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย
โครงการเชียงใหม่ (สันกำแพง)


โครงการเชียงใหม่ (สันกำแพง)


โครงการ : เชียงใหม่ (สันกำแพง)
ที่ตั้งโครงการ : บ้านแม่โฮม หมู่ 9 ถ.เชียงใหม่-สันกำแพง ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
ประเภท : บ้านเดี่ยว 2 ชั้น
รายละเอียด : พื้นที่ส่วนเกินแปลงมาตรฐาน ตารางเมตรละ 15,000 บาท 
ขนาดพื้นที่ : บ้านเดี่ยว 168 ตร.ม.

ราคาเริ่มต้น : 2,890,000 บาท

แปลนบ้าน

รูปภาพโครงการ

 
* การเคหะแห่งชาติขอสงวนสิทธิ์ในเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
CALL CENTER 1615

การเคหะแห่งชาติ
905 ถ. นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

Email : prnha@nha.co.th
โทรศัพท์ : 0-2351-7777
โทรสาร : 0-2351-7778

Scroll to Top