• ขนาดตัวอักษร :
  • A-
  • A+
  • สำหรับผู้ตาบอดสี :
  • C
  • C
  • C

โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย
โครงการระยอง (บ้านฉาง)


โครงการระยอง (บ้านฉาง)


โครงการ : ระยอง (บ้านฉาง)
ที่ตั้งโครงการ : ต.เนินกระปรอก อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
ประเภท : บ้านเดี่ยวชั้นเดียว / บ้านแฝดอิสระชั้นเดียว
รายละเอียด : พื้นที่ส่วนเกินแปลงมาตรฐาน ตารางเมตรละ 16,000 บาท 
ขนาดพื้นที่ : บ้านเดี่ยว 142.63 ตร.ม. / บ้านแฝด 100.76 ตร.ม.

ราคาเริ่มต้น : 
บ้านแฝด 1,950,000 บาท
บ้านเดี่ยว 2,460,000 บาท

แปลนบ้าน

รูปภาพโครงการ

* การเคหะแห่งชาติขอสงวนสิทธิ์ในเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
CALL CENTER 1615

การเคหะแห่งชาติ
905 ถ. นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

Email : prnha@nha.co.th
โทรศัพท์ : 0-2351-7777
โทรสาร : 0-2351-7778

Scroll to Top