• ขนาดตัวอักษร :
  • A-
  • A+
  • สำหรับผู้ตาบอดสี :
  • C
  • C
  • C

โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุดที่ 1
โครงการลาดกระบัง 2 ระยะ 3⁄1


โครงการลาดกระบัง 2 ระยะ 3⁄1


โครงการ : โครงการลาดกระบัง 2 ระยะ 3⁄1
ที่ตั้งโครงการ : ถ.ประชาพัฒนา เขตลากกระบัง กทม.
ประเภท : อาคารชุด 5 ชั้น
รายละเอียด : พื้นที่ส่วนเกินคิดตารางเมตรละ 19,688-20,625 บาท
พื้นที่ใช้สอย : 33 ตร.ม.

ราคาเริ่มต้นที่ 630,000 บาท

โครงการลาดกระบัง 3/1 อาคารชุด 5 ชั้น บนพื้นที่กรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออกใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ


แปลนบ้าน

รูปภาพโครงการ

* การเคหะแห่งชาติขอสงวนสิทธิ์ในเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
CALL CENTER 1615

การเคหะแห่งชาติ
905 ถ. นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

Email : prnha@nha.co.th
โทรศัพท์ : 0-2351-7777
โทรสาร : 0-2351-7778

Scroll to Top

โหมดสี

เปิดปิด