• ขนาดตัวอักษร :
  • A-
  • A+
  • สำหรับผู้ตาบอดสี :
  • C
  • C
  • C

โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุดที่ 1
โครงการภูเก็ต นิวมาร์ท


โครงการภูเก็ต นิวมาร์ท


โครงการ : ภูเก็ต นิวมาร์ท
ที่ตั้งโครงการ : ถ.เทพกระษัตรี ต.ศรีสุนทร(ลิพอน) อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
ประเภท : อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น
รายละเอียด : พื้นที่ส่วนเกินแปลงมาตรฐาน ตารางวาละ 50,000 บาท ทำเลพิเศษ แปลงมุมโซน A หน่วยละ 100,000 บาท,โซน B sหน่วยละ 50,000 บาท
ขนาดพื้นที่ : 20 ตรว.

ราคาเริ่มต้นที่ 3,790,000 บาท

แปลนบ้าน

รูปภาพโครงการ

* การเคหะแห่งชาติขอสงวนสิทธิ์ในเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
CALL CENTER 1615

การเคหะแห่งชาติ
905 ถ. นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

Email : prnha@nha.co.th
โทรศัพท์ : 0-2351-7777
โทรสาร : 0-2351-7778

Scroll to Top

โหมดสี

เปิดปิด