• ขนาดตัวอักษร :
  • A-
  • A+
  • สำหรับผู้ตาบอดสี :
  • C
  • C
  • C

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณและรายงานการติดตาม


ดาวน์โหลด การเบิกจ่ายงบทำการปี 2562 (ตค.61 - พค.62)
ดาวน์โหลด การเบิกจ่ายงบลงทุนปี 2562 (ตค.61 - พค.62)
ดาวน์โหลด การเบิกจ่ายงบแผ่นดิน(งบอุดหนุน)ปี 2562 (ตค.61 - พค.62)
1
 

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


ดาวน์โหลด การเบิกจ่ายงบทำการปี 2561
ดาวน์โหลด การเบิกจ่ายงบลงทุนปี 2561
ดาวน์โหลด การเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ปี 2561(งบอุดหนุน)
1

CALL CENTER 1615

การเคหะแห่งชาติ
905 ถ. นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

Email : prnha@nha.co.th
โทรศัพท์ : 0-2351-7777
โทรสาร : 0-2351-7778

Scroll to Top