• ขนาดตัวอักษร :
  • A-
  • A+
  • สำหรับผู้ตาบอดสี :
  • C
  • C
  • C

คู่มือการให้บริการและการปฏิบัติงาน

 

คู่มือมาตรฐานการให้บริการ


 

 

สถิติการให้บริการและรายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ


ดาวน์โหลด รายงานการประเมินผลความพึงพอใจและไม่พึงพอใจลูกค้า
ดาวน์โหลด สถิติการรับสาย callcenter 1615
ดาวน์โหลด แยกประเภทการรับสาย Call Center 1615
ดาวน์โหลด ปริมาณการรับสายประจำปี 62
1
 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


 

CALL CENTER 1615

การเคหะแห่งชาติ
905 ถ. นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

Email : prnha@nha.co.th
โทรศัพท์ : 0-2351-7777
โทรสาร : 0-2351-7778

Scroll to Top