• ขนาดตัวอักษร :
  • A-
  • A+
  • สำหรับผู้ตาบอดสี :
  • C
  • C
  • C

ข่าวสาร-ประกาศ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งานจัดซื้อน้ำดื่มสำหรับผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานใหญ่การเคหะแห่งชาติ และสำนักงานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  งานจัดซื้อน้ำดื่มสำหรับผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานใหญ่การเคหะแห่งชาติ และสำนักงานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล


เอกสารประกอบCATEGORIES

CALL CENTER 1615

การเคหะแห่งชาติ
905 ถ. นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

Email : prnha@nha.co.th
โทรศัพท์ : 0-2351-7777
โทรสาร : 0-2351-7778

Scroll to Top